Kumpulan Puisi Lucu Bahasa Sunda Terbaru 2017


Advertisement
Kumpulan Puisi Lucu Bahasa Sunda - Bahasa yang memiliki dialek atau basa wewengkon ini, dapat di jadikan hiburan atau bobodaran bagi anda yang sedang di landa kegalauan atau kegelisan dengan menggunkan bahasa sunda. dimana bahasa sunda yang merupakan  ciri khas dari provinsi jawa barat ini memliki kata kata  lucu yang dapat menghibur teman, shabat atau pacar  ketika di bacanya.

Untuk itu kami disini akan memposting mengenai puisi lucu bahasa sunda,puisi sunda lucu mp3,puisi sunda lucu bikin ngakak,puisi sedih bahasa sunda,puisi sunda tentang alam,puisi sunda lucu pisan,puisi sunda cinta sejati,puisi sunda kanyaah,puisi sunda tentang kehidupan,puisi sunda tentang ibu,sajak sunda sedih,puisi cinta bahasa sunda dan artinya,puisi bahasa sunda tentang sahabat yang dapat dijadikan hiburan ataupun untuk di berikan kepada  teman, sahabat, atau  pacar, ada bisa bisa menyimak ulasanya di bawah ini.

http://katahampaz.blogspot.co.id

Sumiratna cahaya sarengenge
nyaangan dada nu rangsak
karasa haneutna susuganan
garing tatuna
balas di sasaak rasa

Manuk ricit di sarada
siga nu tausyiah
ngupahan nu lara tunggara

Ceuk manuk
sing sabar….sing sabar…
kuring kur bisa mesm bari ngalimba


Ayeuna

Jeujeur harupat tuluy ngipisan
indung suku tuturut peot
awak jadi budak
waragad teu walakaya

geuning teu di kawit teu di pungkas
kokojayan dina lantaran
sebrot hareudang hiliwir angin
ngalengkah numut sarangenge

los kaditu los kadieu
ngarenghap tuluy hah heh hoh
mmm, ngajerit diudag seuri
Nya ayeuna mah ayeuna…

Puisi Bahasa Sunda Terbaru

KASATIAAN ANJEUN

Dua puluh taun urang ngawangun
juntrung nangtung, panceg teu gedag
sagara rumah tangga nu ku urang di sorang
teu loba leuwang najan harungan sok rajeun datang

Kasatiaan anjeun cukang nu jadi lantaran
kabagjaan nu pohara, najan banda ngan saayana
kasatuhuan anjeun jadi jalan panghalang akang
mun rek nganjang ka mojang lian

Geulis...
pupusten rasa nu ayeuna aya
sangkan rumah tangga tetep waluya
nepi ka umur pegat di dunya

Geulis...
jaga sing tarapti pangaji diri
sangkan Illahi masihan widi
laki rabi urang sing nepi ka aki nini

Geulis...
buah katresna urang
geus parawan jeung geus bujang
rawat ku sayahadat tur shalat
sangkan hirupna bisa mangfaat keur umat

KATRESNA AKANG

Kanyaah akang moal laas ku panasna jaman,
moal leeh ku serabna panon poe
najan aya mojang nu sok pirajeunan ngajak nganjang
cinta akang moal gedag ku panggoda wanoja

Nyai..., cinta akang nu sajati
satungtung anjeun satuhu
nyumponan kawajiban ka caroge
akang moal rek lanca linci luncat mulang

Nyai..., pupunden hate akang
tong rempan sanajan urang paanggang
cinta akang lain ngan ukur kalangkang
clik putih clak herang tresna akang ngan ukur anjeun

Nyai..., citresna akang nu utama
kabagjaan nu ku urang ayeuna dirasa
omat ulah nepi ka dirogahala
kupangbibita dunya nu moal pasti sampurna

Nyai..., bojo akang anu geulis
sing tarapti ngajaga diri
sangkan urang tetep waluya
dina lalakon laki rabi nu ku urang ayeuna keur disorang


CARITA AYEUNA JEUNG BAHEULA


Rundayan carita mangsa harita
masih natra dina rasa
tatali asih nu mengkeut pageuh
nepi ka kiwari tetep euntreup
kawas si leugeut teureup

Katresna teu ilang singray
najan umur rek nepi ka kubur
kasono teu weleh pogot
najan jiwa geus teu deui ngora

Duh Gusti nu maha welas tur asih
jagi tali rabi abdi dugi ka aki nini
teubihkeun dina cocobi nu kadang sok nyiliwuri

Nyai panutan akang
kasatiaan modal utama
ulah nepi ka dirogahala
ku pangaruh dunya nu kadang mawa sangsara

Kabagjaan lain diukur ku lobana brana
lain dihias kureuncemna emas
kabagjaan pasti nyaangan urang
mun iman jeung takwa jadi sareat urang
dina enggoning ngabangun rumah tangga

Rundayan carita katresna harita jeung ayeuna
urang jaga ulah nepi ka sirna
sangkan urang tetep waluya
nepi ka pantona sorga..

Amin....

Mungkin hanya itu puisi lucu bahasa sunda yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk anda.

Advertisement